Home page > Psychologické operace

Psychologické operace

Psycohologické operace a informační prostředí

Psychologický charakter konfliktu je stejně důležitý jako ten fyzický. Konflikt je boj vůle, který probíhá v myšlení lidí stejně jako na bojišti. Postoje a chování lidí (přítele, nepřítele, nerozhodnutého nebo nezúčastněného) budou mít hlavní vliv při určování výsledku konfliktu a povahy prostředí po konfliktu. Proto je nutné rozumět motivaci různých cílových skupin - velitelů, vojenských sil, skupin obyvatelstva - s cílem formovat jejich představy, ovlivňovat jejich vůli a přesvědčit je, aby přijaly výsledek požadovaný NATO. Použití jakéhokoli mocenského prvku, konkrétně vojenského prvku, má vždy psychologický charakter. Psychologické operace jako klíčový prvek většiny informačních operací, jsou důležitou součástí široké škály diplomatické, vojenské, ekonomické
a informační činnosti NATO. 

PSYOPS tvoří plánovaný proces předávání sdělení vybraným skupinám nazývané cílové skupiny propagováním určitých témat, jejichž výsledkem je dosažení požadovaných postojů a chování, což ovlivňuje dosažení politických a vojenských cílů. Cílová skupina je definována podle NATO jako "jednotlivec nebo skupina vybraná pro ovlivňování nebo pomocí psychologických operací" (AAP-6). Uvedený potenciální přínos PSYOPS představuje účinný faktor znásobování bojové síly a snižování objemu bojové činnosti. Velitelé na všech stupních by vždy měli brát v úvahu možnosti jeho využití při zabezpečení svých vojenských cílů a záměrů. existují tři základní cíle PSYOPS: 

1) Oslabování vůle nepřítele nebo potenciálně nepřátelských cílových skupin. 

2) Posilování angažovanosti vlastních cílových skupin. 

3) Získávání podpory a spolupráce nezúčastněných nebo nerozhodnutých skupin. 

Nahoru