Home page > Kosovo

Kosovo

  

CIMIC v Kosovu

 

     Skupina CIMIC byla na podzim roku 2000 začleněna k průzkumné rotě a poté k mezinárodnímu česko slovenskému praporu na základě zkušeností z předchozích misí IFOR a SFOR. Skupina byla původně pod velením britského praporu. Posléze přešla do podřízenosti Mnohonárodnostní brigády Centrum, brigáda se v roce 2004 transformovala na Mnohonárodnostní úkolového uskupení (MNTF).
     V současné struktuře MNTF se skupiny CIMIC na praporní úrovni transformovaly do Styčných a monitorovacích týmů (LMT).
     Český tým LMT oficiálně ukončil činnost 30.6.2011. Operační úkol po dvouměsíčním předávání oficiálně předal Maďarským koaličním partnerům, kteří v plnění úkolu nadále pokračují v prostoru odpovědnosti na severovýchodě provincie Kosovo.
     Protože i po uznání Kosova většinou států za nezávislé zůstávají jednotky LMT důležitým nástrojem NATO k monitorování nálad obyvatelstva.

 

Úkoly skupiny LMT

 

 • Monitorovat možná bezpečnostní rizika v regionu
 • Monitorovat politické aktivity v rámci municipality
 • Spolupracovat se zástupci mezinárodních a nevládních organizací v prostoru působení
 • Spolupracovat se zástupci místní policie a se zástupci mise UNMIK a EULEX
 • Monitorovat a zjišťovat příznaky zhoršujících se životních podmínek
 • Zajišťovat styčné místo pro komunikaci veřejných institucí a místních občanů s KFORem
 • Vést a řídit kancelář na radnici v Podujevu
 • Podílet se na civilních záležitostech českého kontingentu
 • Spolupracovat se zástupci CIMICu a českého kontingentu na drobných humanitárních projektech

 

 

Projekty realizované na území Kosova

 • pomoc organizaci ADRA při výstavbě školy v obci Balofc
 • ve spolupráci s UNICEF výstavba vodovodu a septiku školy v obci Balofc
 • pomoc organizaci ADRA při projektu Adopce v balíčku
 • demolice budovy staré školy v obci Medregovac
 • stavba brodu v obci Orlane
 • pomoc při výstavbě školního hřiště v obci Orlane z prostředků organizace Člověk v tísni
 • zabezpečení dovozu a předání humanitárního daru kanadské vlády (dobytek) srbské menšině v obci Sekirača
 • spolupráce s organizací ADRA při pomoci škole ve vesnici Balofc
 • pomoc organizaci People in need se školou Medregova
 • dodávky potravin poskytovaných humanitárními organizacemi
 • výstavba školy ve vesnici Braina
 • rozvoz humanitárních darů (brambory, osivo, uhlí) pro školy a nemocnice
 • zabezpečení dodávek potravin, oblečení a bot sociálně slabým rodinám
 • zabezpečení předání pomoci z fondu hnutí Stonožka škole v obci Shtedim (školní potřeby, čerpadla pro vodovodní systém školy)
 • rozvoz humanitárních darů (brambory, osivo, uhlí) pro školy a nemocnice
 • zabezpečení předání pomoci z fondu hnutí Stonožka škole v obci Shtedim (školní potřeby, čerpadla pro vodovodní systém školy)
 • ve spolupráci s hnutím Stonožka rekonstrukce školy v obci Braine
 • výstavba dětského hřiště v rámci projektu The Batlava lake project
 • oprava cest v oblasti Orlane
 • přemostění potoka v Orlane
 • operace „STARLIGHT“ – poučení o minovém nebezpečí na vybraných školách
 • výstavba dětského hřiště v obci Hrtice
 • partnerství škol: projekt 12x12
 • A mnoho dalšího..

Nahoru