Home page > Irák

Irák

znak Op. Enduring freedom

CIMIC v Iráku

 

     V návaznosti k událostem po 11. září 2001 a v souladu s článkem 5 Washingtonské smlouvy se v březnu 2002 Armáda České republiky zapojila do mezinárodní protiteroristické operace ENDURING FREEDOM vysláním kontingentu v počtu do 250 osob na území státu Kuvajt. Vznikající středisko CIMIC vyslalo jako součást podpůrného prvku velitele brigády dva důstojníky.

     Chemický - posléze prapor - operoval na území Iráku, až do formálního oznámení o ukončení bojových operací, ke kterému došlo dne 2. května 2003, a v souladu s rozhodnutím nadřízeného velitelství byla činnost 1. č-s. praporu rchbo ukončena. Přesun zpět do České republiky byl zahájen dne 7. května 2003 a ukončen dne 2. června 2003. Po zahájení operace „Enduring freedom“ byla skupina CIMIC součástí kontingentu 7. polní nemocnice, která operovala na území Basry.

     Po ukončení účasti praporu radiační, chemické a biologické ochrany v operaci Enduring Freedom v Kuvajtu na přelomu měsíců května a června 2003 převzala štafetu v krizové oblasti v operaci nazvané Iraqi Freedom 7. polní nemocnice Armády České republiky, která zahájila svou činnost v jihoirácké Basře v rámci humanitární operace 18. května 2003 za účasti ministra obrany Miroslava Kostelky.
     Skupinu CIMIC zde tvořilo 13 osob. Během doby své působnosti do ukončení plnění operačního úkolu 20. listopadu 2003 prováděla vyhodnocování oblasti, podílela se na obnově školství a podobně.

 

Projekty realizované na území Iráku

  • koordinace distribuce humanitární pomoci poskytnuté vládou ČR
  • distribuce humanitárni pomoci organizací: ADRA, ČLOVĚK V TÍSNI, ČERVENÝ KŘÍŽ, ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA, hnutí STONOŽKA
  • podílení se na projektech britských jednotek: rekonstrukce a vybavení škol
  • vyjednávání možné účasti českých firem při obnově Iráku s APT Associate

Nahoru