Home page > Afghánistán

Afghánistán

Mise PRT

První samostatné české PRT ( Provinční rekonstrukční tým ) vytvořené na základě mezinárodních úmluv a spolupráce aliančních partnerů v rámci NATO. České jednotce bylo přiděleno území v Afghánistánu – provincie Logar ( správní celek – obdoba kraje ). Provincie severně sousedí s provincií Kábul a jejím hlavním městem Afghánistánu.

Úkol PRT v misi ISAF

 

 • podpora místní vlády při rekonstrukci a rozvoji země v procesu stabilizace země
 • podpora ozbrojených sil vlády Afghánistánu při získání jejich operačních schopností
 • pomoc afghánské vládě při zlepšení jejich schopností vzhledem k plnění závazků státu
 • finanční a odborná pomoc při plnění afghánských vládních programů v oblasti rozvoje země zejména v oblastech:
 • zemědělství a vodohospodářství
 • školství
 • zdravotnictví a veterinární oblast
 • bezpečnost

Cíle

Získání podpory místní vlády od lokálního obyvatelstva. Schopnost vlády plnit závazky vůči svým obyvatelům a zlepšení bezpečnostní situace v zemi. Schopnost ozbrojených složek samostatně se bránit nepřátelským skupinám. Zlepšení bezpečnosti a vládní důvěry vedoucí k zlepšení životní úrovně obyvatelstva.

Prostředky

Finanční a odborná pomoc vlády České republiky – AČR a ministerstva zahraničních věcí ČR, které disponuje pro tyto úkoly odbornými civilními experty, kteří plní úkoly v oblasti podpory vlády a rozvoje země v jednotlivých oblastech. AČR disponuje vojenskou jednotkou o síle praporu k zabezpečení bezpečnosti při plnění úkolu PRT a podpory vlády, zejména jejích ozbrojených složek.

Úkol CIMIC – součást vojenské části

složka civilně vojenské spolupráce, má za úkol koordinovat činnost vojenských složek s civilními aktéry procesu rekonstrukce země, spolupráci s nimi a s představiteli místní samosprávy a místního obyvatelstva z důvodu zlepšení podmínek při plnění operačního úkolu velitele uskupení – zlepšení vztahů s místním obyvatelstvem, získání jejich podpory, snížení bezpečnostních hrozeb a zefektivnění činnosti civilních expertů.

K tomu CIMIC plní zejména úkoly

 

 • jednání s místním obyvatelstvem a představiteli místních samospráv – prezentace úkolu jednotky a celé mise ISAF
 • cestou styku s civilním obyvatelstvem získávání informací o jejich životní úrovni a bezpečnostních otázkách dané oblasti, kde výsledkem mohou být podklady pro cílené rozvojové projekty v oblasti
 • prvotní průzkumné mise do neznámých oblastí s úkolem zmapování životní úrovně v dané oblasti
 • realizace malých projektů na podporu místního obyvatelstva - ve spolupráci s místní vládou - k zlepšení životních podmínek v oblasti a tím zlepšení bezpečnostní situace
 • spolupráce s aliančními jednotkami v oblasti prezentace úkolu jednotek ISAF v oblasti – PSYOPS a INFOOPS – provádění jednání s obyvatelstvem volnou diskuzí a distribuce informačních letáků z oblastí minového nebezpečí, hygieny, zemědělství apd.

Některé projekty rychlého dopadu realizované jednotkou CIMIC

 • Výstavba odstavných pásů pro policii – pro bezpečné provádění kontrol vozidel aniž by se brzdil provoz na komunikaci – provedeno na CP v Padkwab e Shanah v hodnotě 9 tis USD
 • Nákup školních potřeb pro vybrané školy ministerstvem školství místní vlády – školní pomůcky v hodnotě 2500 USD byly distribuovány do škol Maghul Kheyl, Kolangar, Pole Qandahari
 • Výstavba volejbalových hřišt pro školy v distriktu AZRA – Aladin a distriktu Pole Alam – Abchakan v celkové hodnotě 6 tis USD
 • Dodávka zdravotních potřeb do nemocnic v Khoshi DC a Azra DC – dar od firmy HARTMAN
 • Nákup policejních pomůcek k provádění kontrolní činnosti na kontrolních propouštěcích stanovištích v hodnotě 5 tis USD
 • Oprava sanitky distriktní nemocnice v Mohamed Agha – finančně zajistilo hnutí STONOŽKA
 • Předání školního stanu pro děti v obci Bidak – zajistilo hnutí STONOŽKA
 • Nákup nové vodní pumpy v distriktním zdravotním centru v Azře
 • Distribuce školních potřeb do více než 20 škol v provincii Logar
 • Distribuce 80 ks matrací a přikrývek na policejní stanice na komunikaci UTAH
 • Provádění policejního výcviku – základní a odborné policejní taktické postupy, s doplněním ANP výcvikovým materiálem
 • Provádění vojenského výcviku afghánské národní armády – výcvik řidičů

historie jednotek CIMIC v Afghánistánu

 

  Středisko CIMIC vyslalo své týmy poprvé do oblasti kraje Badakhshan v roce 2006, kde působily do podzimu roku 2007. Příslušníci zde byli zapojeni do mezinárodního prvku CIMIC a spolupracovali s příslušníky Německé a Dánské armády.

V únoru roku 2008 byla založena v provnicii Logar základna Provinčního rekonstrukčního týmu, zkráceně PRT. Zde ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a jeho civilními experty podporují misi velitele opět týmy střediska.

PSYOPS v Afghánistánu

 

 Specialisti Psychologických operací byli nasazeni již v roce 2005 v provincii Badakhshan. Na podzim roku 2007 byl český kontingent přesunut do provincie Loghar, kde působili specialisti útvaru do roku 2014. V současnosti jsou využíváni k operačním činnostem a přípravě příslušníků vysílaných do lokalit Bagramu, Wardaku a Kábulu.

Nahoru