Home page > 2015

2015

Cvičení PSYOPS - testování soupravy hlasité reprodukce v zimních podmínkách

  Středisko psychologických operací disponuje vlastním systémem hlasité reprodukce. Toto zařízení je používáno například ke zvládání davu, rušení nepřítele, předstírání jiné činnosti, nebo v případě nasazení na vlastním území k informování večejnosti. K těmto operacím ale musí být každý proškolen, aby mohl využívat vlastnosti zařízení. Specialisti jsou tedy cvičeni nejen v obsluze samotného zařízení, ale i v přípravě audiozáznamů.
  Fotografie ukazují seznamování se se zařízením.

Komplexní cvičení centra - Libavá

  Centrum se věnuje přípravě příslušníků nejen po odborné stránce, ale i - armádně řečeno - po vševojskových znalostech. Mezi ně patří mimo jiné zdravotnická příprava, střelecká, nebo chemická. Dále pak v rámci snižování nehodovosti centrum připravuje specialisty v řízení vojenských vozidel v terénu a ve zhoršených klimatických podmínkách. Díky těmto opatřením se daří držet mimořádné události mimo provoz centra. Zároveň, pro připravení speciallistů na věci neočekávané, jsou příslušníci školeni v dovednostech přežití. V případě odloučení od jednotky v prostoru nasazení tak mají vyšší pravděpodobnost na vlastní záchranu a návrat. 
  Fotografie znázorňují nálady a situace, se kterými se cvičící museli vypořádat.

Nahoru