Home page > 2014

2014

Mezinárodní cvičení Saber Junction - JMRC

  Centrum vyslalo specialisty středisek na mezinárodní cvičení, kterého se zúčastnily kromě České republiky také armády dalších států, včetně U.S.A. Během cvičení prokázali naši specialisti vysokou úroveň připravenosti k mezinárodní spollupráci. Zároveň cvičení ukázalo jistou potřebu rozvoje společných cvičení na národní úrovni. Armáda České republiky se ale rozhodně může chlubit kvalitami svých příslušníků, jejich stupněm nasazení, chápáním situací, a odborného vzdělání, které je na všech úrovních profesionální. Zároveň bylo při dílčích vyhodnoceních vyzdvihováno osobní přistupování k řešeným situacím. Ostatní armády se mnohdy striktně řídí předpisy, což je dle rozhodčích v některých případech hodnoceno jako nedostatečné.

Přechod Orlických hor

  Střediska centra každý rok pořádají dálkový pochod. Jedná se o týdení akci, během které jednotka jako celek musí ujít minimálně sto kilomterů. Původní vzdálenost však byla překonána již v prvním ročníku, kdy přísllušníci zdolali minimum za čtyři dny a bylo přidáno dalších dvacet kilometrů. Po přechodu Jeseníků a Beskyd bylo zvoleno prostředí Orlických hor.

Dynamická ukázka činnosti prvku PSYOPS - Bahna

  Centrum je od strukturálních změn v podřízenosti Velitelství pozemních sil. Z tohoto důvodu se účastní také akce - Den pozemního vojska. Letos poprvé byl nasazen prvek také do dynamických ukázek. Specialisti střediska PSYOPS doplňovali příslušníky bojových jednotek velice podobně jak tomu je na cvičeních a ostrých nasazeních v zahraničních misích.

  Na fotografiích v podsekci "Obrazem" můžete vidět některé z fotografií pořízených na tomto cvičení a zároveň je i možné porovnat je se schopnostmi americké armády, se kterou bylo cvičeno v Německu (JMRC).

Nahoru