Home page > 2011

2011

cvičení Cooperative Effort

  Středisko civilně-vojenské spolupráce a psychologických operací je součástí armády. Proto se jeho specialisti účastní i větších - armádních - cvičení. Mezi taková cvičení patřilo i podzimní cvičení ve vojenském prostoru Doupov. Na dva týdny se prostor přeměnil na afghánistán a specialisti střediska na obyvatele provincie Logar a také na vojáky spoužící pod jednotkami ISAF. Jak zobrazuje pár vybraných fotografií, specialisti předávají své zkušenosti z misí pomocí imitace domorodců. Každé setkání koaličních vojáků s místními obyvateli - rozehru - honotila skupina rozhodčích. Ale to se již podívejte níže. 
  Fotografie znázorňují nálady a situace, se kterými se cvičící museli vypořádat.

podzimní vytrvalostní příprava

  Protože se příslušníci střediska běžně účastní v zahraničních misích také pěších patrol, je nezbytné aby každý jedinec zvládal překonávání větších vzdáleností bez potíží. Z tohoto důvodu se příslušníci rot vydávají se zátěží na různě dlouhé a složité trasy, kde jako tým posouvají své výkonnostní meze. 
Po speciální letní přípravě, která každoročně probíhá v Jeseníkách, je tato příprava druhou speciálně zaměřenou přípravou na přechody větších vzdáleností. Dále příslušníci střediska absolvují kondiční pochody s nižší zátěží na vzdálenost dvacet kilometrů na čas.

Komplexní střelecké cvičení

  Příslušníci střediska absolvují pravidelný komplexní výcvik ve střelbě na terče. Z důvodu zvyšujících se nároků a vzhedem k faktu, že členové týmů jezdí jako plonodnotná součást mezinárodních patrol v zahraničních misích, je na zvládnutí své zbraně nezbytností.
Z tohoto důvodu se několikrát do roka středisko v podstatě přesouvá na střelnici, kde si příslušníci přisvojují zacházení se zbraněmi v různých situacích.
Průbeh střeleb je řízen samotnými příslušníky rot, kteří do přípravy zahrnují i současné zvyklosti vedení boje v zahraničních misích. Část výcviku byla i převzata od Britských specialistů v rámci spolupráce v BMATT.

Komplexní polní výcvik - Bechyně

  Příslušníci třediska asolvují během roku několik pravidelních výcviků, během nichž je zkoumána připravenost k nasazení do mise. A to jak u jednotlivců, tak i u týmů.
Každý specialista musí prokázat mnoho vlastností. Dbá se na houževnatost, vytrvalost, sílu, odvahu a podobné rysy, kterých může být v budoucích situacích využito. Klade se důraz i na týmovost, ale i samostatnost.

Nahoru