Home page > 2010

2010

 

Cvičení NATO Response Forces v Norsku

  Středisko plní nejen úkoly dané národním velením, ale i úkoly přijaté od vyšších stupňů velení. Na začátku zimy v roce 2011 tak byli vysláni specialisti na cvičení jednotek NATO, které mělo prověřit schopnosti mezinárodních uskupení. Specialisti byli v tomto případě využiti k nahrávání situací k cvičícím jednotkám v Norsku, Turecku a Itálii.
Jednalo se výhradně o štábní práci, proto fotografie spíše vystihují chvíle odpočinku, kterého však bylo poskromnu. Během cvičení téměř třetina zúčastněných zároveň bojovala s chřipkou.

Cvičení s integrovaným záchranným systémem

  Středisko civilně - vojenské spolupráce není jen o humanitární pomoci v zahraničí. Jak se můžete podívat v sekci asistenční operace, jedním z úkolů je pomoc civilnímu obyvatelstvu na národní úrovni. Z tohoto důvodu - a vzhledem k minulým událostem - se středisko zapojuje při přípravě integrovaného záchranného systému. V současnosti blízce spolupracuje s krajským vojenským velistelstvím ve Zlíně a s Městskou policií ve Zlíně. 
  Fotografie zachycují první společné cvičení jednotek. Součástí byla i výměna zkušeností a přednášky o schopnostech jednotlivých prvků záchranného systému.

Komplexní polní výcvik v prostoru Libavá

  Výcvik v prostoru Libavá je vzhledem k poloze střediska už takřka denní rutinou. Specialisti zde během roku stráví desítky hodin při zvyšování výkonnosti a odborné připravenosti. Díky driům lze příslušníky střediska pokládat za plnohodnotné členy patrol, které v zahraničních misích vyjíždějí denně do terénu. 
  V součinnosti s příslušníky britské armády a se 102. průzkumným praporem byl vytvořen výcvikový program, který k odborným znalostem specialistů CIMIC a PSYOPS stejnou měrou přidává znalosti taktiky.  
  Fotografie znázorňují nálady a situace, se kterými se jednotlivci museli vypořádat.

Nahoru