Home page > 2007

2007

Taktický kurz Prostějov

  Příslušníci střediska absolvovali základní kurz drilů od příslušníků 102. průzkumného praporu, od něhož odvodili drily a postupy při vlastním výcviku, který probíhá dodnes.
  Můžete vidět nácviky základních postupů a komplexnost. Cvičení dělá mistra, a tak až opakováním vštípené drily ukáží smysl tohoto kurzu.
Fotografie znázorňují nálady a situace, se kterými se příslušníci vypořádali.

Zvyšování odbornosti při zdolávání terénních překážek

  Součástí výcviku je zdokonalování v řidičských schopnostech. Ročně se na silnicích stanou tisíce dopravních nehod a vzhledem ke specifickým úkolům, které příslušníci střediska plní, je zručné ovládání vozu nutností. 
  V pravidelných intervalech se tedy provádí školení bezpečnosti silníčního provozu a zároveň i bezpečnost při překonávání terénních překážek.

Zahraniční cvičení CIMIC - Liptovský Mikuláš/Slovensko

  Jedno z nejnáročnějších cvičení, co se do té doby přípravy i provedení týče. Příslušníci střediska po dva týdny spolu se slovenskými protějšky cvičili standartní situace, se kterými se v té době setkávali ve společné misi KFOR v Kosovu.
  Součástí cvičení byl i náročný pochod s tematikou. Cvičící rozděleni do týmů plnili v náročném prostředí Nízkých Tater úkoly a ještě stíhali časové normy na dosažení kontrolních stanovišť. Do cíle přícházeli specialisti unavení, ale s úsměvem.

Vytváření CIMIC centra

  Jednou ze základních schopností každého specialisty je umět si poradit v každé situaci. Jelikož jsou jednotky CIMIC zapotřebí všude tam, kde dochází ke konfrontaci vojsk s civilními obyvateli a vždy je na pozadí jiná událost (přírodní katastrofy, vojenský převrat, intervence, apod.), učí se týmy i vytvoření centra, které má sloužit především ke komunikaci civilistů s vojáky. 
  Tohoto centra se využívalo již v Bosně a Hercegovině; a v jiné podobě, ale ve stejném duchu je používáno i v dnešním Afghánistánu. Úspěšná vedení jsou odrazem diplomacie, ale současně i pohodlí, které je specialista CIMIC nebo PSYOPS poskytnout druhé, respektive třetí straně.
Fotografie znázorňují jedno cvičení a různá řešení, ke kterým se týmy přiklonily.

CIMIC meeting - cvičení diplomacie

  Vyjednávání není nikdy jednoduché. Je k tomu zapotřebí široká slovní zásoba, rychlé uvažování a samozřejmě rozhodné vystupování. Specialisti CIMIC týmů i týmů PSYOPS se těmto schopnostem učí nejen v češtině, ale i v angličtině.
Po speciální letní přípravě, která každoročně probíhá v Jeseníkách, je tato příprava druhou speciálně zaměřenou   Na snímcích je zachyceno vyjednávání prostřednictvím tlumočníka. Celkový prběh sledují pozorovatelé a i rozhodčí, který má bohaté zkušenosti z pozorovatelských misí i s misí v Kosovu, či Bosně a Hercegovině.

Area assessment v Drahotuších

  Průzkum terénu má mnoho podob. Podle profese a zaměření, k čemu průzkum slouží, se i určuje způsob, kterým se bude provádět. Specialisti CIMIC týmů provádějí průzkum za účelem detailního zmapování místa nasazení, aby bylo jednodužší rozhodování o případné pomoci, nebo jednání s místními obyvateli o jejich potřebách.
  Zároveň do průzkumu patří představení specialistů místním obyvatelům a představitelům místní samosprávy. Ti pak mají lepší povědomí o činnosti vojsk a také vědí, na koho se v případě potřeb nebo nutnosti obrátit. Práce to není jednoduchá, a proto se učí v podstatě neustále. Dobře zpracovaný profil oblasti vede ke zdárnému plnění mise velitele. 
  V ideálním případě je specialista CIMIC respektive PSYOPS týmu rádcem veliteli a pomáhá mu při rozhodování a plánování.

Nahoru