Vítejte na webu 103. centra civilně vojenské spolupráce a psychologických operací

středisko CIMIC středisko PSYOPS

MOTTO

 • CREARE NON DESTRUERE
 • CREATE, NOT DESTROY
 • TVOŘIT, NE BOŘIT

MOTTO

 • DA MIHI LIBERTATEM AUT MORTEM
 • GIVE ME LIBERTY OR GIVE ME DEATH
 • DEJTE MI SVOBODU, NEBO SMRT

Úkoly CIMIC jsou:

 • podpora mise velitele
 • monitorovat situaci v prostoru odpovědnosti
 • podpora rekonstrukce oblasti
 • mentorování úřadů místní vlády

Úkoly PSYOPS jsou:

 • oslabit odhodlání cílových skupin protivníka, či potenciálního protivníka, klást odpor nebo vést aktivní bojovou činnost
 • přispět k celkovému hodnocení situace v prostoru operace z pohledu psychologického dopadu našich vojenských činností na příslušníky druhé strany
 • posílit podporu spojenců pro vytyčené politické a vojenské cíle
 • Získat podporu a spolupráci nezúčastněných a nerozhodnutých cílových skupin

Základní definice CIMIC zní:

 

Koordinace činnosti a spolupráce mezi velitelem a představiteli státní správy a samosprávy, včetně místního obyvatelstva a také mezi mezinárodními, národními, vládními i nevládními organizacemi a agenturami pro podporu mise. Spolupráce probíhá na úrovni vzájemné komunikace a pomoci nejen organizacím, ale i jednotlivcům.

Základní definice PSYOPS zní:

 

Plánované a cílevědomé psychologické působení na cílové skupiny, prováděné v době míru, za stavu vnějšího ohrožení státu a v době války, zaměřené na cílové skupiny k ovlivnění jejich postojů a chování, pro dosažení politických a vojenských cílů stanovených představiteli státu a Armády České republiky.

Cílem :

je vytvořit a udržovat vztahy mezi velitelem a civilními subjekty k vytvoření potřebných morálních, materiálních a taktických výhod vojenským jednotkám pro plnění stanovených úkolů.

Cílem :

je změnít přístup a chování cílových skupin tak, aby se shodovaly s vlastními operacemi, vytvořit důvěru a podporu vlastní mise a přispívat vlastní ochraně.

 

Změna organizační struktury

Publikováno: 25.2.2020 Autor: JGall

​Od 1.1. 2020 se 103. centrum CIMIC/PSYOPS transformovalo na Skupinu Kybernetických sil a Informačních operací v podřízenosti Velitelství Kybernetických sil a Informačních operací v Brně.

KDO JSME A CO UMÍME

Publikováno: 3.4.2019 Autor: JGall

Zajímá Vás co je náplní naší každodenní práce, jak na území České republiky, tak v rámci zahraničních operací? Právě pro tento účel jsme pro Vás zevšeobecnili základní informace o úkolech 103. centra CIMIC/PSYOPS. Informační brožura bude distribuována na akcích na veřejnosti AČR v roce 2019.

Přehlídka 2018

Publikováno: 29.10.2018 Autor: Martin Kresta

Jedním z vrcholů oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu byla slavnostní vojenská přehlídka, která se uskutečnila 28.

Recce Training

Publikováno: 14.9.2018 Autor: Martin Kresta

Ve vojenském újezdu Hradiště se uskutečnilo cvičení 4. brigády rychlého nasazení s názvem "RECCE TRAINING", které ověřilo připravenost průzkumných jednotek v plnění náročných úkolů.  ...

Nahoru