Vítejte na webu 103. centra civilně vojenské spolupráce a psychologických operací

středisko CIMIC středisko PSYOPS

MOTTO

 • CREARE NON DESTRUERE
 • CREATE, NOT DESTROY
 • TVOŘIT, NE BOŘIT

MOTTO

 • DA MIHI LIBERTATEM AUT MORTEM
 • GIVE ME LIBERTY OR GIVE ME DEATH
 • DEJTE MI SVOBODU NEBO SMRT

Úkoly CIMIC jsou:

 • podpora mise velitele
 • monitorovat situaci v prostoru odpovědnosti
 • podpora rekonstrukce oblasti
 • mentorování úřadů místní vlády

Úkoly PSYOPS jsou:

 • oslabit odhodlání cílových skupin protivníka, či potenciálního protivníka klást odpor nebo vést aktivní bojovou činnost
 • přispět k celkovému hodnocení situace v prostoru operace z pohledu psychologického dopadu našich vojenských činností na příslušníky druhé strany
 • posílit podporu spojenců pro vytyčené politické a vojenské cíle
 • Získat podporu a spolupráci nezúčastněných a nerozhodnutých cílových skupin

Základní definice CIMIC zní:

 

Koordinace činnosti a spolupráce mezi velitelem a představiteli státní správy a samosprávy, včetně místního obyvatelstva a také mezi mezinárodními, národními vládními i nevládními organizacemi a agenturami pro podporu mise. Spolupráce probíhá na úrovní vzájemné komunikace a pomoci nejen organizacím, ale i jednotlivcům.

Základní definice PSYOPS zní:

 

Plánované a cílevědomé psychologické působení na cílové skupiny, prováděné v době míru, za stavu vnějšího ohrožení státu a v době války, zaměřené na cílové skupiny k ovlivnění jejich postojů a chování, pro dosažení politických a vojenských cílů stanovených představiteli státu a Armády České Republiky.

Cílem :

je vytvořit a udržovat vztahy mezi velitelem a civilními subjekty k vytvoření potřebných morálních, materiálních a taktických výhod vojenským jednotkám pro plnění stanovených úkolů.

Cílem :

je změnít přístup a chování cílových skupin tak, aby se shodovaly s vlastními operacemi, vytvořit důvěru a podporu vlastní mise a přispívat vlastní ochraně.

 

Příslušníci Vojenské posádky v Olomouci si připomněli výročí úmrtí T. G. Masaryka

Publikováno: 25.9.2017 Autor: JGall

Přesně 80 let, jež uplynulo od jednoho ze smutných momentů našich dějin – úmrtí prezidenta „osvoboditele“ T. G.

Příslušníci 103. centra CIMIC/PSYOPS se zúčastnili cvičení Ample Strike 2017

Publikováno: 15.9.2017 Autor: JGall

Ve dnech 23. srpna až 12. září 2017 se na území ČR uskutečnilo mezinárodní cvičení Ample Strike 2017. Zúčastnilo se ho celkem 18 armád z aliančních a partnerských zemí. Cílem cvičení bylo především sladit výcvik předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek.

Kurz Mobile Training Team PSYOPS (MTT) na Slovensku

Publikováno: 24.7.2017 Autor: Martin Kresta

Pod vedením německých specialistů z Operačního informačního centra Bundeswehru (ZOpKomBW) proběhl ve dnech 10. – 21.7 2017 ve slovenském Martině kurz MTT zaměřený na výcvik taktických PSYOPS týmů (TPT).

Ples na červeném koberci

Publikováno: 21.3.2017 Autor: alh

Letošní reprezentační ples posádky Olomouc proběhl v páteční večer 17. března a jako každoročně v reprezentativních prostorách Domu armády, který je součástí 103. centra CIMIC/PSYOSP.  ...

Nahoru